Hướng dẫn gửi bài viết

Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký

Hộp đăng nhập nằm bên cột phải hoặc truy cập vào đây để đăng nhập

Giao diện trên máy tính:

Hướng dẫn gửi bài viết

Giao diện trên điện thoại:

Nhấp vào biểu tượng mở rộng menu -> Chọn đăng nhập/ đăng ký.

Hướng dẫn gửi bài viết

Lưu ý: Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản SGIALAI bạn không cần phải kích hoạt email. Để liên kết được tài khoản SGIALAI, bạn phải xác mình số điện thoại trước khi sử dụng.

Đăng ký tài khoản trên hệ thống READVN

Hướng dẫn gửi bài viết

Hướng dẫn nhập các mục đăng ký:

Tên tài khoản: Tối thiểu 6 ký tự, viết liên không dấu

Email: Nhập đúng email để nhận mã xác minh tài khoản

Mật khẩu: Tối thiểu 6 ký tự, viết liền nhau

Nhập lại mật khẩu: Nhập lại giống ô “Mật khẩu”

Sau khi nhập hoàn thành các thông tin, nhấp “Tạo tài khoản”

 

Bước 2: Chỉnh sửa và cập nhật thông tin

Di chuyển đến biểu tượng và tên tài khoản ở góc phải trên màn hình, nhấp vào “Tài Khoản”. Hãy nhập đầy đủ các thông tin và lưu lại

Chú ý: Để ảnh đại diện được hiển thị đầy đủ và đẹp bạn hãy chọn ảnh vuông

Hướng dẫn gửi bài viết

Bước 3: Gửi bài viết

Nhấp vào nút “Gửi bài viết” để vào giao diện soạn thảo

Giao diện trên máy tính:

Hướng dẫn gửi bài viết

Giao diện điện thoại:

Hướng dẫn gửi bài viết

 

Hướng dẫn soạn thảo bài viết:

Giao diện làm việc và cách soạn thảo để gửi bài viết:

Tiêu đề: Tiêu đề bài viết (Bắt buộc).

Tóm tắt: tóm tắt ngắn bài viết (Không bắt buộc)

Nội dung: Nội dung bài viết tối thiểu 300 từ (Bắt buộc)

Phân loại: Chọn chuyên mục phù hợp với bài viết (Bắt buộc)

Từ khóa: Nhập từ khóa nội bật, dễ tìm kiếm bài viết (Không bắt buộc)

Hình thu nhỏ: Ảnh bìa bài viết, ưu tiên ảnh chữ nhật ngang (Bắt buộc)

Khi nhập các thông tin hoàn thất, nhấp gửi bài viết

Hướng dẫn gửi bài viết 

 

 

 

 

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.